طراحی سایت

بهترین تجربه های فراگیری دانش و مهارت را با ما بدست بیاورید
آی مدریک ، همراهی همیشگی برای یادگیری ساده

درباره آی مدریک

 

سایت آی مدریک یک تسهیل کننده آموزشی است و به شما کمک می کند به سرعت و برحسب نیاز ، مناسب ترین موضوع آموزشی و نحوه برگزاری دوره ( حضوری و مجازی ) را انتخاب نمایید و از تنوع محل‌های برگزاری و اساتید دوره بهره مند گردید. در این سایت اساتید برجسته ، اساتید جوان و موسسات آموزشی دوره‌های متنوعی را می‌توانند تعریف ‌نمایند و همچنین محتوای آموزشی شامل جزوه آموزشی ، فیلم آموزشی و نرم افزارهای آموزشی را در اختیار دانش پژوهان عزیز قرار دهند.


این سایت ، تولید کننده محتوا و یا ارائه دهنده خدمات آموزش آنلاین نمی باشد و تنها بستری برای انتقال دانش و تجربه اساتید ، موسسات آموزشی و حتی دیگر سایت های آموزشی در رشته‌های مختلف تخصصی به افرادی است که به این دانش یا تجربه نیاز دارند.


در آی مدریک، اساتید و موسسات آموزشی براحتی می‌توانند، دور‌ه های آموزشی خویش را تعریف، نحوه برگزاری آن را تعیین و با استفاده از بسترهای تبلیغاتی آن را به جامعه مخاطب معرفی نمایند. مربی مدریک اساتید را تا آخرین لحظه برگزاری دوره آموزشی همراهی می‌کنند و حتی عملکرد اساتید و موسسات را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد.


بهترین تجربه های فراگیری دانش و مهارت را با ما بدست بیاورید

آی مدریک ، همراهی همیشگی برای یادگیری ساده